Tag: washington

Washington State NW Gourd Art, Sept. 24-27, 2015 Ellensburg, WA

The Washington State Gourd Society presents the NW Gourd Art Show Sept. 24-27, 2015 in Ellensburg, WA  wagourdsociety.org

Washington State Juried Gourd Art Show